Press "Enter" to skip to content

ความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมอิสลาม

admin 0

พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามที่โดดเด่นรวมถึงอาคารจำลองที่มีชื่อเสียงเช่นทัชมาฮาลของอินเดียและสุสานของอาเมียร์ติมูร์ของอุซเบกิสถานพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิสลามมาเลเซียแสดงให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาของวัฒนธรรมอิสลามผ่านงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์มากมาย

พิพิธภัณฑ์เน้นงานจากเอเชียโดยเฉพาะจีนอินเดียและหมู่เกาะมลายูให้ความรู้สึกถึงเอกลักษณ์ของศาสนาอิสลามในรูปแบบมาเลเซียอันเป็นผลมาจากทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของเส้นทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งการขยายตัวพร้อมกันของอิสลามในภูมิภาคและการแต่งหน้าหลากหลายวัฒนธรรมในที่สุด สถานที่ที่เรียบทางหลวงนำไปสู่ทั้งสองเมืองที่ทันสมัยและป่าฝนเขตร้อนเขียวชอุ่ม