Berhenti Cuekin Sholat Sunnah Ini

Ibadah Sunnah yang Sering Diabaikan Orang Islam

Sholat Tahajud

Sholat malam merupakan sholat yang begitu diunggulkan. Termasuk ibadah sunnah yang pengerjaannya kerap disebutkan di Al Qur’an disertai bersama keutamaannya. Oleh karena itu sembahyang sunnah mana yang bisa menandinginya?

Sembahyang tersebut adalah perkerjaan sehari-hari orang-orang islam terdahulu. Barang orang yang saat ini sanggup melakoninya, maka anda pun dicatat sebagai golongan orang Sholeh layaknya mereka.

Cara sholat tahajud sebenarnya mirip dengan sembahyang sunnah semisalnya. Sebelum sholat diwajibkan suci atas hadats kecil dan hadats besar; suci jasmani, pakaian juga sajadah dari kotoran; menjaga aurat; serta menghadap arah kiblat.

Sholat tahajud dikerjakan dengan dua rakaat selesai. Para mualim berbeda pandangan mengenai batasan total rakaatnya. Nabi Muhammad SAW biasanya mengerjakan 11 rakaat dengan witir dan terkadang 13 rakaat dengan witir.

Niat Sholat Tahajud

Para ulama satu kata bahwa tempat niat adalah hati. Melafalkannya bukanlah suatu keharusan. Artinya, tak perlu mengatakan niat. Tapi bagi jumhur mualim selain madzhab Maliki, hukumnya sunnah atas dasar membantu hati dalam niat.

Di madzhab Syafi’i, niat sholat malam dilafalkan sebagai berikut:
“Saya niat sembahyang sunnah Malam 2 rakaat karena Allah Ta’ala”

Doa

Doa sesudah sembahyang tahajud insya Allah diterima oleh-Nya. Terlebih seandainya dilakukan di dua pertiga malam yang terakhir, saat sangat baik agar berdoa.

Allah berfirman: “Barangsiapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku mengampuninya. Barangsiapa yang memohon (sesuatu) kepada-Ku, niscaya Aku akan memberinya. Dan barangsiapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku akan mengabulkannya.” (HR. Bukhari)

Sembahyang dhuha

Salah satu amalan yang sangat dianjurkan bahkan jadi satu daripada sunnat Nabi yaitu melaksanakan sembahyang dhuha. Dikatakan dhuha karena emang saat sholatnya itu dilakukan sesudah muncul fajar sampai dengan datangnya waktu dzuhur. Bahkan pada persoalan waktu dhuha tersebut para ulama fuqohaa atau para ulama ahli ibadah mengelompokkan di dua kelompok waktu untuk pelaksanaannya.

Niat Sembahyang dhuha

“Saya berniat sembahyang dhuha 2 rakaat menghadap kiblat karena allah ta’ala”.
Doa sholat dhuha

Doa Sembahyang Dhuha

“Wahai Tuhanku, sesungguhnya waktu dhuha adalah waktu dhuha-Mu, keagungan adalah keagunan-Mu, keindahan adalah keindahan-Mu, kekuatan adalah kekuatan-Mu, penjagaan adalah penjagaan-Mu, Wahai Tuhanku, apabila rezekiku berada di atas langit maka turunkanlah, apabila berada di dalam bumi maka keluarkanlah, apabila sukar mudahkanlah, apabila haram sucikanlah, apabila jauh dekatkanlah dengan kebenaran dhuha-Mu, kekuasaan-Mu (Wahai Tuhanku), datangkanlah padaku apa yang Engkau datangkan kepada hamba-hambaMu yang soleh”

Sholat Taubat

Sembahyang taubat adalah cara agar meraih salah satu perbuatan yang tertinggi kedudukannya di sisi Allah, yaitu taubat nasuha. Taubat merupakan komitmen mengakui setiap kesalahan yang dulu lakukan serta menyesalinya, serta berjanji agar tidak melakukannya kembali. Allah telah membuat manusia dengan segala kelebihan dan sisi kurangnya. Rabb mendesain manusia dengan segala kekurangan tidak berarti tidak ada tujuan. Padanya terkandung hikmah yang besar, yang dengannya kita bisa menggali beberapa hikmah.

Niat Sholat Taubat

Niat sembahyang taubah yaitu dengan membayangkan hasrat untuk taubah dari berbagai kekejahatan terlebih dulu. Kemudian dilanjutkan dengan berwudhu dan melakukan sembahyang 2 rakaat.

“Saya niat sembahyang sunnah taubat dua rakaah karena Allah.”

Tata Cara sholat Taubat

Sembahyang taubat itu dilaksanakan berjumlah 2 rakaat dengan rukun layaknya sembahyang seperti lainnya. Adapun jika bisa, anda bisa memperpanjang sujud terakhir untuk secara khusus memohon dan mengakui semua dosa kita serta memohon ampunan dengan seluruh kerendahan pribadi dihadapan Tuhan.

Seperti yang dituliskan pada hadist, “Yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud, maka perbanyaklah do’a saat itu.”(HR. Muslim)

Tags: No tags

Leave a Comment